Náš příběh

Náš příběh

Náš monastýr je zasvěcen svatému novomučedníkovi biskupovi Gorazdovi, obnoviteli pravoslaví v českých zemích, jenž zahynul mučednickou smrtí roku 1942. Monastýr byl založen v roce 1992 v rodišti tohoto velkého novodobého světce, v malebné obci Hrubá Vrbka na úpatí Bílých Karpat, nedaleko moravsko-slovenského pomezí. S Boží pomocí usilujeme o to, aby náš monastýr byl pro každého místem spočinutí a duchovního osvěžení. Každý rok se v našem monastýru v den památky mučednické smrti světce pořádá poutní setkání, a to vždy nejbližší pátek a sobotu k datu 4. září (v pátek večer sloužíme celonoční bdění a v sobotu v 10 hodin Božskou Liturgii). V monastýru organizujeme dětské tábory a jiná setkání, ubytovací prostory dávají možnost spočinutí poutníkům, po domluvě i na několik dní, viz sekce "kontakty". Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo materiálně či svou prací přispívají na budování a údržbu našeho monastýru.

Text

Aktuality