Aktuality

Bohoslužby na měsíc říjen

Bohoslužby na měsíc říjen

3. 10. – 15. Neděle Po 50nici; o největších přikázáních, Neděle po Povýšení hlas 6. – Gal 2,16-20; Mar 8,34-9,1 (neděli po povýšení) 2.Kor 4, 6-15; Mat 22, 35-46 Vmč. Eustatij (Plakida) a jeho žena Theopistie a jeho děti Agapij a Theopistos (+118) Sv. Liturgie 9.30 hod.   10. 10. – 16. Neděle Po 50nici;Přečtěte si více o Bohoslužby na měsíc říjen[…]

Bohoslužby na měsíc srpen

Bohoslužby na měsíc srpen

 1.8     6. Neděle po 50nici, o uzdravení mrtvicí raněného. Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmu hlas 5. — Řím 12, 6-14; Mat 9, 1-8                        Žid 13, 7-16; Jan 17, 1-13 (svatým Otcům) Ct. Serafím Sarovský Bohoslužba v 9.30 hodin   22.8    9. Neděle po 50nici; Kristus kráčí po moři  Hlas 8. – 1.Kor 3, 9-17;Přečtěte si více o Bohoslužby na měsíc srpen[…]

Velikonoční přání

Velikonoční přání

Vstal z mrtvých Kristus! Milí přátelé monastýru sv. Gorazda. V největším církevním svátku Paschy – Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, jak Kristus láme okovy smrti, tak my osvobozujme se od zla, k dosažení věčného života. Přeji Vám moc ze ❤️, ať se nám podaří otec Arkadiusz Skibiński Monastýr sv. Gorazda

Bohoslužby na měsíc květen

Bohoslužby na měsíc květen

1.5. –   Velká sobota – Kristus v hrobě – Spasitelovo sestoupení do pekel Liturgie sv. Basila. Sv. liturgie 9.30 hod.   2.5. –  Vzkříšení Kristovo – Svatá a velká neděle Paschy Velikonoční Jitřní, 8.00 hodin Skut 1, 1-8; Jan 1, 1-17 Sv. liturgie 9.30 hod. Po liturgii, posvěcení velikonočních pokrmů   3.5. –       Velikonoční pondělí SkutPřečtěte si více o Bohoslužby na měsíc květen[…]