Aktuality

Bohoslužby na měsíc červen

Bohoslužby na měsíc červen

  31.5  7.neděle (po Pasše), svatych 318 bohonosných Otců 1.všeobecného sněmu (r.325) hlas 6. — Skut 20, 16-18; 28-36; Jan 17, 1-13 mč. Theodot Ankýrský a 7 mč. panen: Tekusa, Alexandra, Klaudie, Faina, Eufrasie, Matrona a Julie (+303) Bohoslužba v 9.30 hodin   7.6     Padesátnice – Seslání Svatého Ducha na apoštoly Skut 2,Přečtěte si více o Bohoslužby na měsíc červen[…]

Bohoslužby na měsíc březen

Bohoslužby na měsíc březen

1.3 – Neděle syropustní, vzpomínání Adamova vyhnání; Neděle všeobecného smíření, hlas 4. — Řím 13, 11- 14,4; Mat 6, 14-21 Vmč. Theodor Tyron ( +306) bohoslužba v 9.30 hodin. 8.3 – 1.neděle Velkého půstu – Oslava Pravoslaví hlas 5. – Žid 11, 24-26;32-12,2; Jan 1,43-51 První (4.st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele bohoslužbaPřečtěte si více o Bohoslužby na měsíc březen[…]

Bohoslužby na měsíc únor

Bohoslužby na měsíc únor

2.2 – 33.neděle po 50nici, o Zacheovi; bohoslužba v 9.30 hodin. hlas 8. — 1.Tim 4,10–15; Luk 19,1–10, ct. Euthymij Veliký   9.2 – Neděle o celném a fariseovi, bohoslužba v 9.30 hodin. Začátek Triodu postního. hlas 1. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14 Řím 8,28– 39; Luk 21,12–19, Přenesení ostatků sv. Jana Zlatoústého   14.2Přečtěte si více o Bohoslužby na měsíc únor[…]

Bohoslužby na měsíc leden 2020

Bohoslužby na měsíc leden 2020

KRISTUS SE RODÍ! OSLAVUJTE HO! CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVITE JEHO! 5.1 – 29.neděle po 50nici, Neděle svatých otců, sv. Naum Ochridský, bohoslužba v 9.30 hodin. 7.1 – Narození Pána našeho Ježíše Krista, bohoslužbá v 9.30 hodin. 8.1– Večerní ke sv.prvmč. archidiakon Štěpan, 19.00 hod. 12.1 – 30.neděle po 50nici, nedělě po Narození Pána Ježíše Krista, bohoslužbaPřečtěte si více o Bohoslužby na měsíc leden 2020[…]

Bohoslužby na měsíc prosinec

Bohoslužby na měsíc prosinec

1.12 – 24.neděle po 50nici, o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohatý v Bohu mč.Platon Ankýrský (+302), bohoslužba v 9.30 hodin 3.12 – Večerní, Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu, bohoslužba v 19.00 15.12 – 26.neděle po 50nici, o uzdravení desíti, z nich jen jeden díky vzdal pror. Habakuk, bohoslužba v 9.30 hodin 18.12Přečtěte si více o Bohoslužby na měsíc prosinec[…]

Bohoslužby na měsíc listopad

Bohoslužby na měsíc listopad

3.11 – 20.neděle po 50nici, o boháči a chudém Lazaru; Přenesení ostatkú sv.Ludmily, bohoslužba v 9.30 hodin   10.11 – 21.neděle po 50nici, o vyhnání legie duchů zlých; Vmč. Paraskeva, bohoslužba v 9.30 hodin   17.11 – 22.neděle po 50nici, vzkříšení dcery Jairovy; Ct. Joannikos Veliký, bohoslužba v 9.30 hodin   20.11 – Večerní kPřečtěte si více o Bohoslužby na měsíc listopad[…]

Bohoslužby na měsíc říjen

Bohoslužby na měsíc říjen

6.10 – 16.neděle po 50nici, zázračný rybolov na hlubině Početí Předchůdce a Křtitele Páně Jana, bohoslužba v 9.30 hodin 20.10 – 18 neděle po 50nici, o vzkříšení mládence mč. Sergej a bakchus, bohoslužba v 9.30 hodin 27.10 – 19 neděle po 50nici, o rozsévači a rozličné půdě Pámatka svátých Otců 7. všeobecného sněmu (r.787) bohoslužbaPřečtěte si více o Bohoslužby na měsíc říjen[…]