Bohoslužby na měsíc červen

 

31.5  7.neděle (po Pasše), svatych 318 bohonosných Otců 1.všeobecného sněmu (r.325)

hlas 6. — Skut 20, 16-18; 28-36; Jan 17, 1-13

mč. Theodot Ankýrský a 7 mč. panen: Tekusa, Alexandra, Klaudie, Faina, Eufrasie,

Matrona a Julie (+303)

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

7.6     Padesátnice – Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Skut 2, 1-11; Jan 7, 37-52; 8,12

Třetí nalezení ctihodné hlavy Předchůdce a Křtitele Jana (850)

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

14.6    1.neděle po 50nici – Všech Svatých

hlas 8.- Žid 11,33-12,2; Mat 10, 32-38; 19, 27-30

mč. Justin Filosof a s ním další Justín

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

21.6     2.neděle po 50nici; Všech svatých zemí našich

o všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské

hlas 1. – Řím 2, 10-16; Mat 4, 18–23

Žid 11, 33-12,2; Mat 4, 25-5,12 (světcům)

vmč. Theodor Stratelat

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

28.6    3.neděle po 50nici; nemějte starost o pozemské věci

Hlas 2. – Řím 5, 1-10; Mat 6, 22-33

blaž. Augustin, ep. Hypponský (+ 430)

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

Bohoslužby se konají podle  nové nařízení vlády platné od 11. května.

Z důvodu nařízení vlády a taky z důvodů, že někteří věřící, mají obavy z nemoci Covid-19, prosíme na

bohoslužbě, návštěvníku kaple sv. Gorazda o roušky. Děkujeme

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. dubna 2020 č. 490
o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
IV. nařizuje
(…)
d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
Celé nařízení vlády si můžete přečíst v PDF zde: narizeni-vlady-od-11-kvetna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *