Bohoslužby na měsíc květen

1.5. –   Velká sobota – Kristus v hrobě – Spasitelovo sestoupení do pekel

Liturgie sv. Basila.

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

2.5. –  Vzkříšení Kristovo – Svatá a velká neděle Paschy

Velikonoční Jitřní, 8.00 hodin

Skut 1, 1-8; Jan 1, 1-17

Sv. liturgie 9.30 hod.

Po liturgii, posvěcení velikonočních pokrmů

 

3.5. –       Velikonoční pondělí

Skut 1, 12-17; 21-26; Jan 1, 18-28

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

9.5. –     2. Neděle Paschální; o apoštolu Tomáši tzv. „Popaschální“

                  Skut 5, 12-20; Jan 20, 19-31

                  Sv. liturgie 9.30 hod.

 

16.5. –     3. Neděle Paschální; sv. žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy,

Salomie – matky synů Zabedeových a ostatních žen.

                  hlas 2. – Skut 6, 1-7; Mar 15, 43-16,8

                  Ct. Theodosij, igumen pečerský (zesnutí – 1074)

                  Sv. liturgie 9.30 hod.

 

23.5. –   4. Nedělě Paschální; o mrtvicí raněném; Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)

hlas 3. – Skut 9, 32-42; Jan 5, 1-15

Ap. Šimon Zelota

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

30.5. – 5. Nedělě Paschální; o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

                  hlas 4. – Skut 11, 19-26; 29-30; Jan 4, 5-42

                  Ap. ze 70ti Andronik a sv. Junie (1. st.)

                  Sv. liturgie 9.30 hod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *