Bohoslužby na měsíc leden

2. 1. –     28. Neděle po 50nici; neděle svatých otců

Památka starozákonních svátých z rodopisu Ježíše Krista

Neděle před Narozením Kristovým 

hlas 3. – Žid 11, 9-10; 17-23; 32-40; Mat 1, 1-25

spr. Jan Kronštadtský; divotvorce (+1908-9)

Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

7. 1.  –   Narození Pána našeho Ježíše Krista

Gal 4, 4-7; Mat 2,1-12

Sv. liturgie 9.30 hod.

   

9. 1.-     29. Neděle Po 50nici; neděle po Narození; sváté Boži rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba bratra Páně.

hlas 4. – Gal 1,11-19; Mat 2, 13-23 (ned.po Naroz.)

1. prvmč.archidiakona Štěpána

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

14. 1. –    Obřezání Páně

Velký svátek, na liturgii sv. Basila: 

Kol 2,8-12; Luk 2,20-21; 40-52 (Obřezání) 

Žid 7,26-8,2; Luk 6, 17-23 (světiteli)

Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+379)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

16.1.  –   30. Neděle Po 50nici; neděle před Bohozjevením

hlas 5. – 2. Tim 4, 5-8; Mar 1, 1-8 (neděli před Zjevením)

Pror. Malachiáš (400 př.Kr.)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

19.1.  –   Zjevení Páně, Křest Pána našeho Ježíše Krista (Theofanie)

Tit 2, 11-14; 3,4-7; Mat 3, 13-17

Velké svěcení vody

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

23.1 –  31.Neděle Po 50nici; neděle po Bohozjevení

hlas 6. – Efez 4, 7-13 (od pol.); Mat 4, 12-17 (neděli po Zjevení)

Svt. Řehoř Nysský (+395) Svt. Theofan Zátvornik Vyšenský (1894)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

30.1 –  32.Neděle PO 50nici; o víře ženy kananejské 

hlas 7. – 2. Kor 6, 16-7,1; Mat 15, 21-28

Ct. Antonij Veliký (Antonin) (+356)

Sv. liturgie 9.30 hod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *