Bohoslužby na měsíc únor

7. 2. –   35. Neděle po 50nici; o slepém na cestě

hlas 2. – 1.Tim 1, 15-17 (od pol.); Luk 18, 35-43

Svt. Řehoře Theologa

Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské.

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

14.2.  –   36. Neděle po 50nici; o Zacheovi

hlas 3. – 1.Tim 4, 10-15; Luk 19, 1-10

Sv. liturgie 9.30 hod.

              

15.2. –   Obětovaní Páně 

„Synu Boží, jenž jsi byl nesen v loktech Simeonových, spasiž nás, zpívající tobě: aleluja“.

Setkaní Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopřijemcem) 

Posvěcení svíček 

Žid 7, 7-17; Luk 2, 22-40

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

21.2. –  NEDĚLE o Celném a Fariseovi

hlas 4. – 2.Tim 3, 10-15; Luk 18, 10-14

Vmč. Theodor Stratelat (+319)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

28. 2. –  NEDĚLE o marnotratném (nevěrném) synu

hlas 5. – 1. Kor 6, 12-20; Luk 15, 11-32

Ap. ze 70ti Onesim – učed.ap.Pavla (+109)

Sv. liturgie 9.30 hod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *