Bohoslužby

Bohoslužby na měsíc září

1.9 – 11.neděle po 50nici, o nemilosrdném služebníku; mč.Ondřej Stratelat, bohoslužba v 9.30 hodin

7.9 – svt.mč. Gorazda, bikup český a moravsko-slezký; Svátek, bohoslužba v 10.00

8.9 – 12 neděle po 50nici, o zlé moci bohatství; mč. Adrian a Natalie, bohoslužba v 9.30 hodin

15.9 – 13. neděle po 50nici, o zhoubě nepoctivých vinařů; bohoslužba v 9.30 hodin

20.9 – Včerní k svátku Narození Přesvaté Bohorodice v 20.00

22.9 – 14. neděle po 50nici, o Králové hostině a svatebnim šatu; Spr. Rodiče Jáchyma a Anna, bohoslužba v 9.30 hodin

26.9 – Večerní k svatku Povyšení svatého kříže Páně v 20.00

29.9 – 15. neděle po 50nici, o největším přikázáníc; sv. mč. Ludmila kněžna česká, bohoslužba v 9.30 hodin

Bohoslužby na měsíc srpen

4.8 – 7.neděle po 50nici, uzdravení dvou slepých a němého posedlého

Ap.rovn.myronosice Marie a Magdaly, bohoslužba v 9.30 hodin

8.8 Večerní v 20.00

 

11.8 – 8. neděle po 50nici, nasycení pěti tisíců

narození sv. Mikuláše, bohoslužba v 9.30 hodin

15.8 Večerní 20.00

 

18.8 – 9. neděle po 50nici, Kristus kráčí po moři

Předsvátek Proměnění Pána, bohoslužba v 9.30 hodin

 

19.8 – Proměnění Páně, Velký svátek,

            na bohoslužbě,s svěcení ovoce,

            bohoslužba v 9.30 hodin

 

25.8 – 10. neděle po 50nici, sila víry, modlitby a postu

           bohoslužba v 9.30 hodin

27. 8 – Předsvátek Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Večerní 20.30

 

Bohoslužby na měsíc červenec

7.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 3. neděle po 50nici, nemějte starost o pozemské věcí

Narození sv. Jana Křtitele a Předchůdce Páně

11.7 Večerní k svatku apoštolu Petra a Pavla v 20.00

14.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 4. neděle po 50nici: o víře setníkově

17.7 Večerní 20.00

20.7 Pozvánka na oslavu 80. výročí posvěcení olomouckého kadedrálního chrámu

        Archijerejská liturgie se bude konat v kadedrálním chrámu sv. Gorazda v 

        Olomouci v sobotu 20 července t.r. Od 10 hod.

21.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 5. neděle po 50nici, o vymítnutí běsů z dvou posedlých

24.7 Večerní 20.00

28.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 6. neděle po 50nici, o uzdravení mrtvicí raněného: Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů

Bohoslužby na měsíc červen

2.Června v 9.30 hod. 6.Neděle Paschální. o slepém. Skut 16,16-34, Jan 9,1-38

4. června: Večerní 20.00
6. června: Večerní 20.00

9. Června v 9.30 hod. 7.Neděle (po Pasše): svatých 318 bohonosných Otců. Skut 20,16-18:28-36: Jan 17,1-13

11. června: Večerní 20.00
13. června: Večerní 20.00

16.Června v 9.30 hod. Padesátnice – svata Trojice Seslání Svatého Ducha na apoštoly. Skut 2,1-11: Jan 7,37-52: 8,12

30.Června v 9.30 hod. 2.Neděle po 50nici: Všech svatých zemí našich. Řím 2,10-16: Mat 4, 18-23

Bohoslužby na měsíc květen

5. Května.  služba je v Hodoníně v 9.30 hod.  2. Neděle Paschální: o apoštolu Tomáši. Skut 5,12-20: Jan 20,19-31

7. Května: Večerní 18.00
9. Května: večerní 18.00

12. Května v 9.30 hod.   3. Neděle Paschální: sv. žen myronosic. Skut 6,1-7: Mar 15, 43-16,8

14. Května: Večerní 18.00
16. Května: Večerní 18.00

19. Května v 9.30 hod. 4. Neděle Paschální: o mrtvicí raněném Skut 9,32-42: Jan 5,1-15

21. Května: Večerní 18.00
23. Května: Večerní 18.00

25. Května Pouť do Mikulčíc, Archijerejská sv. liturgie v 10.00 hod na vykopávkách velkomoravského chrámu v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic.

26. Května v 9.30 hod. 5. Neděle Paschální: o Samaritánce Skut 11, 19-26: 29-30: Jan 4,5-42

Bohoslužby na Velký týden

25. dubna v 18.00 hodin

Čteni dvanácti evangelií, vzpomínaní spasitelného utrpení Kristova
Svaté a spasitelné pašije Pána našeho Ježíše Krista

26. dubna v 15.00 hodin
Vynášení pláštěnice

28. dubna v 9.30 hodin
Velikonoční svatá liturgie

Svěcení Velikonočních pokrmů, ihned po liturgii.

29.dubna v 9.30 hodin
Pondělní Velikonoční svatá liturgie

Přehled bohoslužeb v dubnu 2019

2. 4.  Večerní 18.00
4. 4.  Večerní 18.00

7. 4.   Sv. liturgie v 9.30 hodin,   ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE 
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).
Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský; ct. Justýn Čelijský
4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO
hlas 4. — Žid 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12
Velký svátek (povolena ryba) Žid 2,11–18; Luk 1,24–38

9. 4.  Večerní 18.00
11. 4. Večerní 18.00

14. 4.  Sv. liturgie v 9.30 hodin, 5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ
hlas 5. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45
Galat 3,23–29; Luk 7,36–50

16. 4.  Večerní 18.00
18. 4.  Večerní 18.00

21. 4.  Sv. liturgie v 9.30 hodin 6. neděle – Květná – VJEZD Pána do JERUSALEMA
Filip 4,4–9; Jan 12,1–18

Přehled bohoslužeb v březnu 2019

3.3  NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu; hlas 7. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
 Konec masitých pokrmů; Svt. Lev I., papež římský

5.3. Večerní 18.00
7.3. Večerní 18.00

10.3  NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
 Neděle všeobecného smíření; hlas 8. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21; Svt. Tarasios, patr. Cařihradský

12.3. Večerní 18.00
14.3. Večerní 18.00

17.3   1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ; hlas 1. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51; Přenesení ostatků sv. kn.Václava do Prahy (938)

19.3. Večerní 18.00
21.3. Večerní 18.00

24.3  2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY; hlas 2. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
 Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16; Svt. Sofrónios, patriarcha jerusalemský (+638)

26.3. Večerní 18.00
28.3. Večerní 18.00

31.3  3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE; hlas 3. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1; Svt. Cyril, archiep. jerusalemský (+386); svt. Nikolaj Velimirovič, Mč.Eduard, král Anglie (978)

 

Přehled bohoslužeb v únoru 2019

3. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin; 36. Neděle po 50nici: o tom, co je podstatné a co nikoliv; ct. Maxim Vyznavač.

5. února – Večerní v 18.00
7. února – Večerní v 18.00

10. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin.; 37. Neděle po 50nici: o Zacheovi; ct. Efrém Syrský

12. února – Večerní v 18.00
14. února – Vyčerni v 18.00

17. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin.; Neděle o celném a fariseovi

19. února – Vyčerni v 18.00
21. února – Večerní v 18.00

24. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin; Neděle o marnotratném synu; svt. muč. Blažej

26. února – Vyčerni v 18.00
28. února – Vyčerni v 18.00