Bohoslužby

Přehled bohoslužeb v březnu 2019

3.3  NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu; hlas 7. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
 Konec masitých pokrmů; Svt. Lev I., papež římský

5.3. Večerní 18.00
7.3. Večerní 18.00

10.3  NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
 Neděle všeobecného smíření; hlas 8. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21; Svt. Tarasios, patr. Cařihradský

12.3. Večerní 18.00
14.3. Večerní 18.00

17.3   1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ; hlas 1. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51; Přenesení ostatků sv. kn.Václava do Prahy (938)

19.3. Večerní 18.00
21.3. Večerní 18.00

24.3  2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY; hlas 2. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
 Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16; Svt. Sofrónios, patriarcha jerusalemský (+638)

26.3. Večerní 18.00
28.3. Večerní 18.00

31.3  3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE; hlas 3. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1; Svt. Cyril, archiep. jerusalemský (+386); svt. Nikolaj Velimirovič, Mč.Eduard, král Anglie (978)

 

Přehled bohoslužeb v únoru 2019

3. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin; 36. Neděle po 50nici: o tom, co je podstatné a co nikoliv; ct. Maxim Vyznavač.

5. února – Večerní v 18.00
7. února – Večerní v 18.00

10. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin.; 37. Neděle po 50nici: o Zacheovi; ct. Efrém Syrský

12. února – Večerní v 18.00
14. února – Vyčerni v 18.00

17. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin.; Neděle o celném a fariseovi

19. února – Vyčerni v 18.00
21. února – Večerní v 18.00

24. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin; Neděle o marnotratném synu; svt. muč. Blažej

26. února – Vyčerni v 18.00
28. února – Vyčerni v 18.00