Bohoslužby

Bohoslužby na měsíc listopad

7. 11. – 20. Neděle Po 50nici; o boháči a chudém Lazaru
hlas 3. – Gal 6,11-18; Luk 16,19-31 (z 22. ned.)
Mč. Markián a Martyrij (+355)
Sv. Liturgie 9.30 hod.

14. 11. – 21. Neděle Po 50nici; o vyhnání legie duchů zlých
hlas 4. – Efez 2, 4-10; Luk 8, 26-39 (z 23. ned.)
Sv. nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští (a matka jejich ct.Theodotia) (3.st.)
Sv. liturgie 9.30 hod.

21. 11.- 22. Neděle Po 50nici; vzkříšení dcery Jairovy
hlas 5. – Efez 2, 14-22; Luk 8, 41- 56 (z 24.ned.)
Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocnosti beztělesných Archandělů
Žid 2, 2-10; Luk 10, 16-21
Sv. liturgie 9.30 hod.

28. 11 – 23. Neděle Po 50nici; o milosrdném Samaritánu
hlas 6. – Efez 4, 1-6; Luk 10, 25-37 (z 25. ned.)
Začátek „Filipovského půstu“ k Narození Kristovu
ct. Paisij Veličkovský (+1794)
Sv. liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby na měsíc říjen

3. 10. – 15. Neděle Po 50nici; o největších přikázáních, Neděle po Povýšení

 • hlas 6. – Gal 2,16-20; Mar 8,34-9,1 (neděli po povýšení)
 • 2.Kor 4, 6-15; Mat 22, 35-46
 • Vmč. Eustatij (Plakida) a jeho žena Theopistie a jeho děti Agapij a Theopistos (+118)
 • Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

10. 10. – 16. Neděle Po 50nici; zázračný rybolov na hlubině

 • hlas 7. – 2. Kor 9, 6-11; Luk 5, 1-11 (z 18 ned.)
 • Mč. Kallistratos a družina (+304)
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

 

14. 10 – Záštita přesvaté Bohorodice

 • Žid 9, 1-7; Luk 10, 38-42; 11, 27-28
 • Ap. ze 70ti Ananiáš; Památka sjednocení 14 statečných Čechu s pravoslavnou církví (v r. 1870)
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

 

17. 10.- 17. Neděle Po 50nici; o lásce k nepřátelům

 • hlas 8. – 2.Kor 11, 31-12,9; Luk 6, 31- 36 (z 19.ned.)
 • svt. mč. Jerotheos, ep. athénský (1. st.)
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

                 

24. 10 – 18. Neděle Po 50nici; o vzkříšení mládence. Památka sv. Otců 7. všeob. sněmu (r.787)

 • hlas 1. – Gal 1, 11-19; Luk 7, 11-16 (řadové z 20. ned.)
 • Žid 13, 7-16; Jan 17, 1-13 (svátým Otcům)
 • Sbor ctihodných optinských starců Lva (1841), Makárije (1860), Amvrosije (1891)
 • Památka divu ikony Pána našeho Ježíše Krista v Bejrůtu.
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby na měsíc červenec

4. 7. –     2. Neděle Po 50nici; Všech svatých zemí našich a všech ctihodných a bohonosných Otců svaté hory 

Athonské

hlas 1. – Řím 2, 10-16; Mat 4, 18-23

Žid 11, 33-12,2; Mat 4, 25-5,12 (světcům) 

 1. Maxim Řek (nalez. ostatků, 1996)

Sv. liturgie 9.30 hod.

11. 7.  –   3. Neděle Po 50nici; nemějte starost o pozemské věci 

hlas 2. – Řim 5, 1-10; Mat 6, 22-33

Sv. nezištníci Kýr a Jan (přenesení ostatků 412)

Sv. liturgie 9.30 hod.

Večerní k svátků „Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel“ (+67) :   18.00 hod.

 

18.7.-     4. Neděle Po 50nici; o víře setníkově

hlas 3. – Řim 6, 18-23; Mat 8, 5-13

Ct. Athanasij Athonský (+1000)

Ct. Sergij Radoněžský (nalezení ostatků 1422)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

25.7. –      5. Neděle Po 50nici;  o vymítnutí běsů z dvou posedlých

hlas 4. – Řim 10, 1-10; Mat 8, 18-22; 28-9,1