Aktuality

Bohoslužby na měsíc srpen

Bohoslužby na měsíc srpen

 1.8     6. Neděle po 50nici, o uzdravení mrtvicí raněného. Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmu hlas 5. — Řím 12, 6-14; Mat 9, 1-8                        Žid 13, 7-16; Jan 17, 1-13 (svatým Otcům) Ct. Serafím Sarovský Bohoslužba v 9.30 hodin   22.8    9. Neděle po 50nici; Kristus kráčí po moři  Hlas 8. – 1.Kor 3, 9-17;Přečtěte si více o Bohoslužby na měsíc srpen[…]

Velikonoční přání

Velikonoční přání

Vstal z mrtvých Kristus! Milí přátelé monastýru sv. Gorazda. V největším církevním svátku Paschy – Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, jak Kristus láme okovy smrti, tak my osvobozujme se od zla, k dosažení věčného života. Přeji Vám moc ze ❤️, ať se nám podaří otec Arkadiusz Skibiński Monastýr sv. Gorazda

Bohoslužby na měsíc květen

Bohoslužby na měsíc květen

1.5. –   Velká sobota – Kristus v hrobě – Spasitelovo sestoupení do pekel Liturgie sv. Basila. Sv. liturgie 9.30 hod.   2.5. –  Vzkříšení Kristovo – Svatá a velká neděle Paschy Velikonoční Jitřní, 8.00 hodin Skut 1, 1-8; Jan 1, 1-17 Sv. liturgie 9.30 hod. Po liturgii, posvěcení velikonočních pokrmů   3.5. –       Velikonoční pondělí SkutPřečtěte si více o Bohoslužby na měsíc květen[…]

Bohoslužby na měsíc duben

Bohoslužby na měsíc duben

 4. 4. –   3. neděle Velkého půstu – Uctívání svatého Kříže hlas 2. – Žid 4, 14-5,6; Mar 8, 34-9,1  ct. vyzn. Paraskeva Podkarpatská (+1967) Sv. liturgie 9.30 hod.   7. 4.  –   Zvěstování přesvaté Bohorodice Velký svátek  Žid 2, 11-18; Luk 1, 24-38 sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053) Sv. liturgie 9.30Přečtěte si více o Bohoslužby na měsíc duben[…]

Bohoslužby na měsíc březen

Bohoslužby na měsíc březen

7. 3. –   35. Neděle masopustní; o strašném soudu hlas 6. – 1.Kor 8, 8-9,2; Mat 25, 31-46 Konec masitých pokrmů Nalezení ostatků svatých mučedníků v Eugenii (395-423)  Sv. liturgie 9.30 hod.   14.3.  –   36. Neděle syropustní; vzpomínaní Adamova vyhnaní Neděle všeobecného smíření ct.mč. Eudokie (+160-70) hlas 7. – Řím 13, 11-14,4; MatPřečtěte si více o Bohoslužby na měsíc březen[…]